Thịt trâu gác bếp

Mô tả

Size 25 cm, màu hồng phấn

0 đ 0 đ